در ارتباط باشید

راه های دیگر ارتباط باما

آدرس
الیگودرز شهرک صنعتی روبه روی پلیس راه

تماس
۰۹۱۶۹۷۹۰۹۹۳

۰۹۱۶۳۶۶۰۹۹۳

۰۹۱۶۶۶۴۲۱۹۵

دفتر عراق:

سلیمانیه دربندیخان بانی خیلان جنب کارگاه سنگ شکن و پودر دیاکو
نماینده فروش در سلیمانیه عراق

۰۰۹۶۴۷۷۰۱۱۵۸۷۹۰۶

دفتر کویت:

کویت امغره خیابان ۴ بلوک ۱۳ پلاک ۴۴۶

۰۰۹۶۵۹۹۹۹۲۶۸۸

مشاور اموربین الملل:

rizbaraligoodarz@yahoo.com

Instagram: @carbonat.sang